60 lecie Nowej Huty

Miasto walki i pracy

« wstecz
Nowa Huta i położony obok niej wielki kombinat metalurgiczny były sztandarowymi inwestycjami planu 6-letniego. Początkowo inwestycje te miały zostać zlokalizowane nad Kanałem Gliwickim. Jednak, gdy władze komunistyczne podniosły zakładany pułap produkcji stali, dotychczasowe lokalizacje okazały się nieodpowiednie. Wówczas zwrócono się do specjalistów sowieckich z prośbą o wyznaczenie odpowiedniego terenu. Na początku 1949 roku eksperci pod kierunkiem głównego inżyniera projektu Chryzanta Zybina, wskazali tereny wokół Mogiły i Pleszowa jako miejsce budowy huty. 24 lutego 1949 roku rząd zatwierdził wskazaną lokalizację. Do dzisiaj nie rozstrzygniętą pozostaje kwestia odpowiedzi na pytanie: co skłoniło komunistów – zarówno polskich jak i sowieckich – do lokalizacji wielkiego zakładu metalurgicznego i budowy nowego robotniczego miasta w bliskiej odległości od starego i konserwatywnego Krakowa? O ile trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, to można stwierdzić z pewnością, że Nowa Huta od początku była projektowana jako socjalistyczne miasto bez Boga, miasto które miało być kuźnią, wykuwającą nowego człowieka – budowniczego komunistycznej Polski.
Miasto walki i pracy